Aktuality


Důležité upozornění

Na vědomí všem z mokré čtvrtě:

Omlouváme se za poněkud pozdní zprávu.

Vzhledem k výcvikům & závěrečným kurzům na volné vodě

jsme minulou neděli zakončili veškeré bazénové aktivity.

  Opět se na Vás budeme těšit od NEDĚLE 2.10.2022

Prosím, přihlášky posílejte od 12.9.2022

Děkujeme :) 

Václav & Martin & tým 

 

Teoretické přednášky pro kvalifikaci CMAS P* & P**

Místo konání:

Neděle před bazénem, a to v zasedačce vlevo hned za vstupním vchodem do objektu hostivařského centra

Od 17:30 - 19:15 hod. - poté normálně výcvik - potápění na bazénu 

Termíny a témata:

6.3.   Bezpečnost, Úvod - bezpečnostní a výcvikové směrnice, historie potápění, potápěčská výstroj
13.3. Potápěčská výstroj
20.3. Fyzika pro potápěče
27.3. Zdravověda - anatomie a fyziologie, potápěčské nehody a nemoci
3.4.   Dekomprese - plánování ponorů, dekompresní tabulky
10.4. Počítání a ukázkové testy 

Poté bude pár týdnů na přípravu po nichž budou následovat písemné testy (je pravděpodobné, že přímo na Trhové Kamenici, nebude-li určeno jinak). S sebou budete potřebovat tužku, kalkulačku a dekompresní tabulky.

Termín praktického semináře z kardiopulmonální resuscitace bude ještě upřesněn.

Zkoušky na volné vodě:

proběhnou na lomu v Trhové Kamenici

 

2.6. - 10.6.2022 

  

V závislosti na počtu studentů budou utvořeny turnusy - včas komunikujte se svými instruktory pro zabránění komplikací. Pracující budou mít možnost, přednostně skládat zkoušky o víkendu.


 Provoz našeho spolku za nouzového stavu:

Z hlediska výnosu vlády ČR, MZČR veškeré naše sportovní aktivity jsou dostupné za dodržení dle níže uvedeného: Mimořádného opatření:

 

 

narizeni

 

Děkujeme za pochopení  

 Václav & Martin a tým

 

:-)  

  Vlastní registrace do klubu pro nový akademický rok 2021/2022

 

 

  Podmínky členství     

  1. Členem klubu s nárokem na čerpání veškerého námi poskytovaného servisu může být pouze ten, kdož má řádně splacen členský příspěvek v určené výši a v řádném termínu.

  

 Členský poplatek v odpovídající výši musí být zaplacen v časové lhůtě uvedené níže, ideálně ihned po potvrzení Vaší registrace tajemníkem klubu:

 

  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

  U stávajících členů do 31.10. - nejpozději však do 6.11.2021, a to pro všechny členy


Po tomto datu je členský příspěvek navýšen o 300,- Kč

 

2. Blokované hodiny VPK Deep Blue: Bazén & Sauna - každá neděle vždy od 19:30 do 21:30 (případě náhlé výluky - bude avizováno skrze náš web). 

3. Výše členského příspěvku pro akademický rok 2021/2022 se nemění:

 
Studenti, mající kurz potápění v rámci TV - tedy se zápočtem: členské 1000 Kč/rok  /kurz 5.000,-Kč
                                                                                                                                    - splatný nejpozději do 31.12.2021/

Studenti - denní studium 2.000 Kč/rok    (s prokázáním studia) 
/kurz 5.500,-Kč - splatný nejpozději do 31.12.2021/       
 
Pracující a studenti jakéhokoli distančního studia 2.500 Kč/rok  /kurz 6.500,-kč - splatný nejpozději do 31.12.2021/

Manželé s dvěma dětmi mladších 15ti let 4.000 Kč/rok
 
4. 

Platby: na náš účet u KB č. 107-0938900237/0100

 

Prosíme, vždy uvádějte jako variabilní symbol RČ toho, kdo fyzicky čerpá službu. U rodinného členství pak vyberte zástupce, který se nejvíce účastní.

 Vždy také vyplňujte důvod platby – členské, kurzovné, půjčovné, do poznámek k platbě.
 

Po níže uvedeném datu již nelze členský příspěvek uhradit. Neprovedenou platbu našeho aktivního člena pak chápeme jako "

 5.                    Splatnost členského poplatku: z hlediska hospodaření spolku: nezbytné nejpozději do 6.11.2021 

zřeknutí se účasti v našich řadách v tomto roce" a budeme se těšit na viděnou třeba v sezónách příštích. Výjimka ve výši platby je stále vnímána jako ojedinělý, vysoce individuální počin. 
 
6. Kurzovné: pro P* pro tento kvalifiikační stupeň, musí být v plné výši uhrazeno nejpozději do 31.12.2021 V případě začlenění se do výcviku již v jeho v průběhu pak nejpozději do čtyř týdnů od podání přihlášky, zapsání se ke kvalifikačnímu stupni v případě studentů. V případě pracujících pak obratem při odeslání registrační přihlášky. U studentů lze tuto platbu rozložit do období dvou po sobě jdoucích měsíců. V případě vážného zdravotního problému v průběhu výcviku, nemožnosti dokončit kurz, vracíme alikvótní část kurzovného. Zde však pouze na základě potvrzení od lékaře). Ceny kurzů i veškeré další důležité informace najdete na našich webových stránkách www.deepblue.cz

Děkuji za Vaši pozornost vůči uvedenému.

Pěkné dny nám všem.

Václav Podařil - tajemník klubu
 
 
 
.

.